Informacja z otwarcia ofert na budowę ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 29 kwietnia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew"
(pobierz)