Ogłoszenie II zamówienia publicznego na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza II zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”
Ogłoszenie                                 (pobierz)
SWZ                                           (pobierz)
Kosztorys                                    (pobierz)
dokumentacja techniczna           (pobierz)
załączniki do SWZ                       (pobierz)