Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie               (pobierz)
SWZ                          (pobierz)
Załączniki do SWZ     (pobierz)

Odpowiedzi na zapytania oferentów 1 (pobierz)
Zmiana ogłoszenia                           (pobierz)
Zmiana SWZ                                     (pobierz)
Zmiana załączników nr 1, 6 , 9         (pobierz)

Odpowiedzi na zapytania oferentów 2 (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pobierz)