Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”
Ogłoszenie                      (pobierz)
SWZ                                (pobierz)
Załączniki do SWZ nr 1-8  (pobierz)
Załącznik do SWZ nr 9      (pobierz)
Załącznik do SWZ nr 10    (pobierz)   

Informacja o kwocie na realizację zamówienia  Trzemeszno (pobierz)