Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 Gmina Rozdrażew ogłasza  zamówienie publiczne na "Budowę sali sportowej przy Szkole  Podstawowej w Nowej  Wsi"

Ogłoszenie                       (pobierz)

SWZ                                (pobierz)

Projekt umowy                  (pobierz)

Załączniki do  SWZ            (pobierz)

Harmonogram                     (pobierz)

Projekty: część konstrukcyjna (pobierz), budowlana (pobierz),elektryczna(pobierz) ,sanitarna (pobierz)

Przedmiary                          (pobierz) 

STWIOR                            (pobierz)

Zmiana ogłoszenia                       (pobierz)         II zmiana ogłoszenia (pobierz)  III zmiana ogłoszenia (pobierz) 
Odpowiedzi na pytania Oferentów  (pobierz)
Modyfukacja SWZ                        (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  (pobierz)
Odpowiedzi  na pytania oferentów  nr 2 (pobierz)       Odpowiedzi  na pytania oferentów  nr 3 (pobierz)   Odpowiedzi na pytania Oferentów nr 4 (pobierz)

Przedmiary  w  plikach ath: robót budowlanych,elektrycznych, sanitarnych