Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Gmina Rozrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę gróg  na terenie gminy  Rozdrażew  w 2023r."

Ogłoszenie

SWZ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Załączniki do  SWZ

Rozdrażew, ul. 3-go Maja

Grębów

Wolenice

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotyczy: „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023 r.” (pobierz)