Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Ogłoszenie nr 576445-N-2020 z dnia 2020-08-20 r.

Gmina Rozdrażew: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                      (pobierz) 
SIWZ   z załącznikami                     (pobierz)
Projekt umowy                                 (pobierz)
Mapy, kosztorysy ofertowe             (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu I:
W związku z zamieszczeniem niepełnego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego  na kanalizację sanitarną  2 etap  załączamy poprawny plik pn. dzielice  kosztorys ofertowy kanalizacji sanitarnej 2 etap. (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu II:
Pytania i odpowiedzi do oferentów (pobierz)
Schemat przepompowni PS-1        (pobierz)
Dzielice etap 1, 2 - projekt cz. 1     (pobierz)