Przetarg na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 771319-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                     (pobierz)
Specyfikacje REMIZA     (pobierz)
Projekt REMIZA               (pobierz)
Kosztorysy i przedmiary (pobierz)
Projekt umowy                (pobierz)
SIWZ z załącznikami       (pobierz)