Przetarg na budowę ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew”

Ogłoszenie                                   (pobierz)
Dokumentacja przetargowa      (pobierz)

Wyjaśnienie 1 do SWZ               (pobierz)

Wyjaśnienie 2 do SWZ               (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz)