Przetarg na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew”
Ogłoszenie               (pobierz)
SWZ                           (pobierz)
Załączniki do SWZ   (pobierz)

Pytania i odpowiedzi dla Oferentów  (pobierz)