Przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2022r.

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew"

Dokumenty do przetargu (pobierz)

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew" - informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 618 000,00 zł.                                                                                                                    

Rozdrażew, dnia 02.12.2021r.                                                          Wójt Gminy

                                                                                                /-/ mgr  Mariusz Dymarski

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn:"Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew". (pobierz)