Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”

Ogłoszenie                                  (pobierz)
SWZ z załącznikami                   (pobierz)
Dokumentacja przetargowa     (pobierz)