Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej

Ogłoszenie nr 774974-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Gmina Rozdrażew: Przebudowa ulicy Dworcowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                             (pobierz)
Załączniki do SIWZ        (pobierz)
Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne                     (pobierz)
Kosztorys ofertowy       (pobierz)
Opis                                 (pobierz)
Rysunki                            (pobierz)