Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół, od dnia 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie                (pobierz)
SWZ                         (pobierz)
Załączniki  do  SWZ   (pobierz)

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie  ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 4 września  2023 r. do 21 czerwca 2024 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 220 000,00 zł.
                                                                                       

                                                                                                                     Kierownik
                                                                                                                  /-/ Mariusz  Dąbrowski

Rozdrażew, dnia 21.07.2023 r.