Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi "Przewóz uczniów  z terenu  gminy  Rozdrażew dojeżdzających do  szkół  od  dnia  2 stycznia 2023r. do  23 czerwca 2023r.

Ogłoszenie            (pobierz)

SWZ                     (pobierz)

Załączniki  do  SWZ(pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie  ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 2 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2022 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 201 770 zł.


                                                                          Kierownik
                                                                      /-/ Henryk Jankowski

Rozdrażew, dnia 28.11.2022  r.