Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie (pobierz)

Zamiana ogłoszenia (pobierz)

SWZ (pobierz)

Załączniki do SWZ (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych  i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew” przeznacza kwotę  664 000,00 zł.

Rozdrażew, dnia 30.11.2023 r                                              
                                                                                                                               Wójt  Gminy
                                                                                                                           /-/ Mariusz  Dymarski