Zamówienie publiczne na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ                                (pobierz)
Załączniki do SWZ        (pobierz)