Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie             (pobierz)
SWZ                      (pobierz)
Załączniki do SWZ   (pobierz)

Pytania i odpowiedzi skierowane do Zamawiającego (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew”  przeznacza kwotę 620 000,00zł

                                Wójt  Gminy
                            /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dnia 31.10.2022 r.