Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że dniu 13 września unieważniono zamówienie publiczne na  "Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie (pobierz)