Plan Zamówień Publicznych

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew na 2023 rok

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew  na 2023 rok (pobierz)

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew na 2022 rok

Zaktualizowany Plan Zamówień Publicznych  na rok 2022    (pobierz)

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew  na 2022 rok (pobierz)

Plan Zamówień Publicznych Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie na 2022r.

Plan Zamówień Publicznych Gminnego Zespołu Szkół  i Przedszkoli w Rozdrażewie na 2022r. (pobierz)