Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Rozbudowa i doposażenie oczyszczalnie ścieków w Rozdrażewie"

Wójt Gminy Rozdraźew zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Rozbudowa i doposażenie oczyszczalnie ścieków w Rozdrażewie" [pobierz]

Informacja z I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wynikach I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości  w Wolenicach [pobierz]

Zawiadomienie o wyborze ofert na zadanie pn.: „Remont - powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”.

Wój Gminy informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.: „Remont - powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”. (pobierz)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oferty na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie infromuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r." [pobierz]

Informacja o udzieleniu zamówienia na plan ogólny Gminy Rozdrażew

W wyniku procedury przetargowej zamówienie na wykonanie planu ogólnego dla Gminy Rozdrażew zostało powierzone Panu Michałowi Dudzińskiemu prowadzącemu działalność pn. Michał Dudziński EKO-PROJEKT , ul. Mołdawska 58, 61-614 Poznań , NIP 9720006231, REGON 634249450 za łączną kwotę 94.710,00 zł brutto.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia pn. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach” [pobierz]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Opracowanie planu ogólnego gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 21 maja 2024 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew. [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert dotyczy: „Opracowanie planu ogólnego gminy Rozdrażew”

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. dokonano otwarcia ofert dotyczących „Opracowania planu ogólnego gminy Rozdrażew”. [pobierz]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Przebudowy budynku mieszkalno-administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)"

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 5 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym,  przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. "Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)" (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg w 2024r.

W dniu 14 grudnia 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym jako zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 6 grudnia 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym,  przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych  i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

(pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30 listopada 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

(pobierz)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu dot. świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2024 wybrano najkorzystniejszą ofertę.

(pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 9 listopada 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym,  przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”.


(pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla kamiennego - ekogroszku

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 7 listopada 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Dostawa węgla kamiennego - ekogroszku w ilości 59 ton, na potrzeby Urzędu Gminy w Rozdrażewie i jednostek organizacyjnych Gminy"

Zawiadomienie

Informacja z otwarcia ofert na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 2 listopada 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew” (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

 Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 5 października  2023r.  rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na  na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 25 września 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn.: „Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 25 września 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn.: „Dostosowanie strony internetowej Urzędu Gminy w Rozdrażewie pod względem cyberbezpieczeństwa oraz do wymogów WCAG 2.1 w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 21 września 2023r.  rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Wójt Gminy Rozdrażew informuje że w dniu 12 września 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę instalacji fotowoltaicznych dla stacji uzdatniania wody

Wójt Gminy Rozdrażew informuje że w dniu 4 września 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj” (pobierz)
Korekta informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie infromuje, że w dniu 27 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024r." Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie informuje , że w dniu 21 lipca 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół, od dnia 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. (pobierz)

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 23 maja 2023r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  „Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”. (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

Wójt Gminy  Rozdrażew informuję, że w dniu 4 maja 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na "„Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Wójt  Gminy Rozdrażew infromuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na  "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."(pobierz)

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na buudowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 23 marca  2023r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej w Nowej  Wsi" (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 10 marca 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej w Nowej  Wsi" (pobierz)

 Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”(pobierz)

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 2 grudnia 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn.Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 28 listopada 2022r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na dowóz dzieci do szkół

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn.Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 31 października 2022r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew”  (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie  "Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ul. Rynek 1" (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 14 września 2022 r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym "Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie   przy ulicy  Rynek 1" (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew” (pobierz)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1" (pobierz)

Informacja o wyborze oferty na budowę placu zabaw w Maciejewie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym  na budowę  placu zabaw w Maciejewie (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę placu zabaw w Maciejewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 15 lipca dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym „Budowa placu zabaw w Maciejewie" (pobierz)

Wynik postępowania na dowóz dzieci do szkół w 2022r.

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 5 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia 1 września 2022 r.  do 22 grudnia 2022 r.” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2022r.

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 29 czerwca dokonano otwarcia ofert  na „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia 1 września 2022 r.  do 22 grudnia 2022 r.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na przebudowę mostu (przepustu) w miejscowości Grębów

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa  mostu (przepustu)  na  rzece  Orla w miejscowości Grębów”  (pobierz)

Zawiadomienie o unieważnieniu drugiego postępowania na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew

Gmina Rozdrażew unieważnia drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę mostu na rzece Orla w miejscowości Grębów

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 25 maja dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym „Przebudowa  mostu (przepustu)  na  rzece  Orla w miejscowości Grębów” (pobierz)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew"

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”  (pobierz) .

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na budowę ulic osiedla z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 10 maja 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew” (pobierz)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę mostu na rzece Orla w miejscowości Grębów

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa  mostu (przepustu)  na  rzece  Orla w miejscowości Grębów” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2022r. dokonano wyboru oferty w zamówieniu na „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 r." (pobierz)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2022r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Odbiór  i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie  zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u  z  terenu gminy Rozdrażew” (pobierz)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu dot. świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2022 wybrano ofertę, złożoną przez:
Spółdzielnia Socjalna VIVO ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
Ofertę złożył jeden wykonawca.
                        
                                                                                                       Kierownik GOPS
                                                                                                   /-/ Donata Krzyżosiak
Rozdrażew, dn. 10 grudnia 2021r.

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej nr 764556  Rozdrażew- Dzielice” (pobierz)


Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 29 czerwca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021r.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy Dworcowej

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 1 lutego 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej” (pobierz)

Wybór instytucji prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w  Urzędzie Gminy"  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę budynku OSP (remizy) w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 18 stycznia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie"  pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 9 grudnia  2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK- u z terenu gminy Rozdrażew" (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 7 grudnia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn."Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu.  Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz uczniów do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje,  że w dniu 20.11.2020r. dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, Szkoły Filialnej Dzielice , przedszkolaków do Publicznego Przedszkola  w Rozdrażewie, uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49 i po zakończeniu nauki szkolnej do miejsca zamieszkania” (pobierz)

Informacja z otwarcie ofert na dowóz uczniów do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, informuje, że w dniu 19 listopada  2020r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „ Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do  Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola  w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych  w Krotoszynie ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania,  od dnia  1 grudnia 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.”
(pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew"

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 21 września 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”  (pobierz)

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.  "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r. (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 8 maja 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020r."  (pobierz)