Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie infromuje, że w dniu 27 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024r." Czytaj więcej