Informacja z otwarcia ofert na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Wójt Gminy Rozdrażew informuje że w dniu 12 września 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” (pobierz)