Informacja z otwarcia ofert na budowę budynku OSP (remizy) w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 18 stycznia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie"  pobierz)