Informacja z otwarcia ofert na budowę instalacji fotowoltaicznych dla stacji uzdatniania wody

Wójt Gminy Rozdrażew informuje że w dniu 4 września 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj” (pobierz)
Korekta informacji z otwarcia ofert