Informacja z otwarcia ofert na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 10 marca 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej w Nowej  Wsi" (pobierz)