Informacja z otwarcia ofert na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

Wójt Gminy  Rozdrażew informuję, że w dniu 4 maja 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na "„Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”  (pobierz)