Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Wójt  Gminy Rozdrażew infromuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na  "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."(pobierz)