Informacja z otwarcia ofert na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 7 grudnia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn."Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew” (pobierz)