Informacja z otwarcia ofert w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”  (pobierz)