Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r. (pobierz)