Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew"

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice (pobierz)