Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie informuje , że w dniu 21 lipca 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół, od dnia 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. (pobierz)