Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2022r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Odbiór  i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie  zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u  z  terenu gminy Rozdrażew” (pobierz)