Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 9 grudnia  2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK- u z terenu gminy Rozdrażew" (pobierz)