Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej nr 764556  Rozdrażew- Dzielice” (pobierz)