Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na budowę ulic osiedla z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 10 maja 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew” (pobierz)