Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 2 grudnia 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn.Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.” (pobierz)