Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na przebudowę mostu (przepustu) w miejscowości Grębów

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa  mostu (przepustu)  na  rzece  Orla w miejscowości Grębów”  (pobierz)