Wybór instytucji prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w  Urzędzie Gminy"  (pobierz)