Wynik postępowania na dowóz dzieci do szkół w 2022r.

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 5 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia 1 września 2022 r.  do 22 grudnia 2022 r.” (pobierz)