Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.  "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej  (pobierz)