Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew"

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”  (pobierz) .