Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 9 listopada 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym,  przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”.


(pobierz)