Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg w 2024r.

W dniu 14 grudnia 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym jako zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”

Zawiadomienie