Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 25 września 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn.: „Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” (pobierz)