Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 25 września 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn.: „Dostosowanie strony internetowej Urzędu Gminy w Rozdrażewie pod względem cyberbezpieczeństwa oraz do wymogów WCAG 2.1 w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” (pobierz)