Zapytania o cenę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego

Wójt Gminy informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: "Świadczenie usług audytu wewnętrznego". [pobierz]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Rozdrażewie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa w niniejszym zakresie.

Zapytanie ofertowe [pobierz]

Oferta [pobierz]

Oświadczenie [pobierz]

Umowa [pobierz]

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2024.
Zapytanie  >>>
Załączniki >>>

Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i transport folii rolniczych z obszaru gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ PODDANIE ODZYSKOWI LUB UNIESZKODLIWIENIU ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ, TJ. FOLII ROLNICZYCH,SIATEK I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG Z OBSZARU GMINY ROZDRAŻEW”  (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ulic w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na   „Opracowanie projektów  budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie  w ul. Kościuszki i ul. Koźmińskiej” (pobierz)

Zapytanie ofertowe na zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew”
Zapytanie ofertowe     (pobierz)
Formularz ofertowy     (pobierz)
Oświadczenie 1           (pobierz)
Oświadczenie 2           (pobierz)Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie map do celów projektowych

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 10 marca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na  „Wykonanie map do celów projektowych działek drogowych położonych w miejscowościach: Henryków, Nowa Wieś, Budy, Dzielice” (pobierz)

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023r.

Informujemy, że w dniu 21 grudnia rozstrzygnięto zamówienie na zadanie "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023 roku"
Do utrzymania poszczególnych rejonów wyłoniono następujące firmy (pobierz)
W sezonie 2023r. zimowe utrzymanie dróg gminnych w wydzielonych trzech rejonach będą realizowały te same firmy, co w poprzednich latach.

Wybór wykonawcy oświetlenia ul. Leśnej w Rozdrażewie i w miejscowości Chwałki

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe dot. wykonania oświetlenia w Gminie Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (ul. Leśna) i w miejscowości Chwałki wybrano najkorzystniejszą ofertę (pobierz)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu dot. świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2023 wybrano ofertę, złożoną przez:
Spółdzielnia Socjalna VIVO ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
Ofertę złożył jeden wykonawca.
                                                                   Kierownik GOPS
                                                                /-/ Donata Krzyżosiak

Rozdrażew, dn. 30 listopada 2022r.

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku, a   w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2023.
Zapytanie o cenę (pobierz)
Załączniki            (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 26 września 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na  "Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego MERCEDES BENZ (D) model 1222AF". (pobierz)
Zakup jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę placu zabaw w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  pn."Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w  Wolenicach”  (pobierz)

Informacja o wyborze oferty na wykonanie studni awaryjnych w Dąbrowie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „Wykonanie studni awaryjnych wg dokumentacji wraz z dostarczeniem i montażem pomp głębinowych”(pobierz)

Informacja o wyborze oferty na budowę placu zabaw w Maciejewie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym  na budowę  placu zabaw w Maciejewie (pobierz)

Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Maciejewie

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie”

Zapytanie ofertowe     (pobierz)
Dokumentacja             (pobierz)

Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Gminy Rozdrażew

Zapytanie ofertowe - wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy Rozdrażew

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku, a   w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2021,

Zapytanie o cenę (pobierz)
Załączniki            (pobierz)