Informacja o wyborze oferty na wykonanie studni awaryjnych w Dąbrowie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „Wykonanie studni awaryjnych wg dokumentacji wraz z dostarczeniem i montażem pomp głębinowych”(pobierz)