Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 26 września 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na  "Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego MERCEDES BENZ (D) model 1222AF". (pobierz)
Zakup jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.